AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini imesde.com pertanyen a Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L, amb domicili a Satèl·lits, 22-24 - 08530 La Garriga (Barcelona), tel. +34 933 117 689. El CIF de Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L és B65435695    

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L o de terceres persones amb qui Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L      

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a imesde.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L.      

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.      ​

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB IMESDE.COM

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.

 

Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L. - Satèl·lits, 22-24 - 08530 La Garriga (Barcelona)
T. +34 933 117 689 / imesde@imesde.com

 

© 2019 - Imesde Imesde Integració, distribució i enginyeria escènica, S.L. | Avís legal | Política de galetes